Samling 2

Forebyggende arbeid med selvmord og selvskading (2 dager)


Målsetning for disse dagene er å gi ansatte økt trygghet i møte med mennesker i akutt selvmordsfare og andre krisesituasjoner.

Vi bruker kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare” fra Vivat selvmordsforebygging. Dette er et 2 dagers kurs med forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kurset viser en modell for intervensjon og plan for trygghet, og legger i tillegg stor vekt på de holdninger vi har med oss som hjelpere. Programmet er også relevant i møte med andre type kriser som rus, overgrep, selvskading. Omfang: 15 timer over 2 dager.

Her kan eksterne samarbeidspartnere inviteres inn.

Kurset "Kultursensitiv sjølvmordsforebygging" kan tilbys som et alternativ.


Presentasjoner fra samlinger

  • Kommer...

Workshop

  • Kommer...

Fordypningstoff

  • Kommer...