Samling 3


Forarbeid


VerdiRefleksjoner

  • Sørlandet sykehus har "Trygghet" som grunnleggende Verdi ("Trygghet når du trenger det mest"). Hvordan kan jeg bidra til at denne verdien virkeliggjøres i ABUP?
  • De neste to samlingene: 2. mars 2018 & 4. mai 2018

Samling


PowerPoint