AvHoldtUng
TraumeBevisst RusBehandling
"Det finnes alltid muligheter"
CRUX, Kalfaret

Program

Her er en oversikt over de ulike samlingene som dette kompetanseutviklingsprogrammet inneholder.

Programkart
 • Forankring for forandring

  Todager samling

  For alle ansatte med fokus på verdier, arbeidskultur, organisasjonsforståelse, styrken i forskjellighet og arbeidsgledefaktorer.


  Les mer
 • Traumebevisst praksis

  Todager samling

  Fokus på traumeforståelse og sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, traumer og rus- og avhengighetsproblematikk traumebevist rusbehandling, herunder MenneskeMøtePraksis og voldsforebyggende arbeid.


  Les mer
 • Førstehjelp ved selvmordsfare

  Todager samling

  Fokus på å gi handlingstrygghet i møte med selvdestruktivtet, selvskading og mulig selvmord.


  Kommer...
 • Traumebevisst praksis II

  Todager samling

  Videre fokus på forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt avhengighetsforståelse, traume – og voldsforståelse og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier.


  Kommer...
 • Egen og kollega ivaretakelse

  En dags samling

  Fokus på forebyggende og ivaretakende tiltak, samt bevisstgjøring rundt muligheten for selvutvikling og vekst. Hva kan pasientene lære oss om oss?


  Kommer...